Πολιτική απορρήτου

Εμείς, η Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Ghent, Βέλγιο, VAT BE0543469620, info@bakeronline.gr, εφεξής καλούμενη «Bakeronline», θεωρούμε πολύ σημαντική την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των χρηστών του ιστοτόπου μας, της εφαρμογής του ιστοτόπου και της εφαρμογής, εφεξής καλούμενων «Υπηρεσίες».

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, εφεξής καλούμενη «Πολιτική Απορρήτου», ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως φυσικού προσώπου μέσω των Υπηρεσιών μας και ισχύει για όλους τους πιθανούς, υφιστάμενους και παλαιότερους χρήστες των Υπηρεσιών μας. Δεν ισχύει για την επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων ή εταιρικών δεδομένων.

Ο καταχωρημένος έμπορος στον οποίο υποβάλατε την παραγγελία σας ή με τον οποίο επικοινωνήσατε μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επεξεργασία παραγγελιών από τους καταναλωτές προς τον Πελάτη.
 • Απάντηση σε ερωτήματα των καταναλωτών προς τον Πελάτη.
 • Μάρκετινγκ από τον Πελάτη προς τους καταναλωτές.

Περαιτέρω, η Bakeronlineμπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για λόγους διασφάλισης και βελτιστοποίησης των Υπηρεσιών της.
 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την εκτέλεση των Υπηρεσιών της.
 • Για να απαντήσει σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Bakeronline.
 • Για λόγους έρευνας και στατιστικής.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως χρήστης των Υπηρεσιών μας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
 • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης εξουσιοδότησης
 • Δικαίωμα αντίρρησης

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε (κάποιο από) αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιώματα μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εφόσον έχετε λογαριασμό). Μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε με τους καταχωρημένους εμπόρους στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στη σελίδα τους. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Bakeronline στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της Πολιτικής Απορρήτου.

Για λόγους πλήρους ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.dpa.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα., τηλ +30 2106475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Αν τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε μέσω των Υπηρεσιών μας. Εφόσον ισχύει, εσείς, ως χρήστης, θα κληθείτε να αποδεχτείτε τη νέα και, συνεπώς, την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτική Απορρήτου.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και γιατί;

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες οι πληροφορίες για έναν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο ιδιώτη. Αυτό σημαίνει πληροφορίες, όπως στοιχεία, ήχος, εικόνες... που αφορούν ένα πρόσωπο, για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση, τοποθεσία... τα οποία καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ιδιώτη. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός ιδιώτη και, συνεπώς, δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε με ευκολία τα δεδομένα σας μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Από εκεί, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις για το email σας και το ενημερωτικό δελτίο. Η Bakeronlineμπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για σκοπούς σύμφωνους με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies.

Με τον όρο «επεξεργασία» νοείται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής: συλλογή, καταγραφή, εξαγωγή, αποθήκευση, δόμηση, φύλαξη, ανάγνωση, προβολή, διαμοιρασμός, αποστολή, εκκαθάριση, διαγραφή, αρχειοθέτηση, ...

Ο καταχωρημένος έμπορος στον οποίο υποβάλατε την παραγγελία σας ή με τον οποίο επικοινωνήσατε μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Επεξεργασία παραγγελιών από τους καταναλωτές προς τον Πελάτη σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα.

Υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (επώνυμο, όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης), τα στοιχεία της παραγγελίας (ώρα παραγγελίας, περιεχόμενο παραγγελίας, τύπος παραγγελίας, προέλευση παραγγελίας, μέθοδος πληρωμής, ποσό) και τα οικονομικά στοιχεία ταυτοποίησης (κάτοχος λογαριασμού, αριθμός κάρτας, μέθοδος πληρωμής και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) για τους σκοπούς της έγκαιρης προετοιμασίας της παραγγελίας και της παράδοσής της στο σωστό άτομο και, εφόσον ισχύει, της ορθής επιστροφής του ποσού της εγγύησης που συνδέεται με ένα προϊόν. Σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με την παραγγελία, τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί σας, αλλά μόνο στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών.

β. Απάντηση σε ερωτήματα των καταναλωτών προς τον Πελάτη σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα.

Αν επικοινωνήσατε απευθείας με τον καταχωρημένο έμπορο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη σελίδα του, τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης (επώνυμο, όνομα, email και τηλέφωνο) υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημά σας.

γ. Μάρκετινγκ από τον Πελάτη προς τους καταναλωτές σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.

Οι καταχωρημένοι έμποροι με τους οποίους είχατε κάποια διάδραση στο παρελθόν μπορούν να σας ενημερώνουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και για αυτά των συνεργατών τους,ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.Οι καταχωρημένοι έμποροι στους οποίους υποβάλατε κάποια παραγγελία μπορούν να σας ενημερώνουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω email σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.Σε περίπτωση διαφημιστικών εκστρατειών μέσω email, τα οποία αποστέλλονται μέσω του ενημερωτικού δελτίου για τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να διαγραφείτε μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

Το έννομο συμφέρον συνίσταται στο ότι είναι σημαντικό για τους καταχωρημένους εμπόρους να μπορούν να ενημερώνουν τους (πιθανούς) πελάτες τους για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν. Αυτό το είδος επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ. Η κατάρτιση προφίλ δεν σας επηρεάζει, με εξαίρεση το γεγονός ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη και εξατομικευμένες προσφορές, τα οποία είναι προς όφελός σας. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε (βλ. στη συνέχεια). Σε περίπτωση διαφημιστικών εκστρατειών μέσω email, τα οποία αποστέλλονται μέσω του ενημερωτικού δελτίου για τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να διαγραφείτε μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των καταχωρημένων εμπόρων στη σελίδα τους. Ο καταχωρημένος έμπορος είναι υπεύθυνος για την από μέρους του χρήση των Υπηρεσιών μας και πρέπει να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά με τη δέουσα προσοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bakeronline ενεργεί μόνο ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρημένου εμπόρου.

Επιπλέον, η Bakeronline μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Για λόγους διασφάλισης και βελτιστοποίησης των Υπηρεσιών της σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα.

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης (διεύθυνση IP, cookies, αποθήκευση HTML5) και οι πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή σας (πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, έκδοση εφαρμογής, ...) υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διασφάλιση των Υπηρεσιών μας, την καταπολέμηση της απάτης, τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας και τη βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας. Αν η επεξεργασία (ή τμήμα της) δεν είναι απαραίτητη για τους ανωτέρω σκοπούς θα ζητηθεί η ρητή σας συναίνεση.

Η Bakeronlineμπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (εφεξής «Google»). Ωστόσο, η Bakeronline δεν γνωστοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Google (Λεπτομέρειες για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων από την Google εδώ). Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, η Bakeronline μαθαίνει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες της προκειμένου να μπορέσει να τις βελτιώσει και να τις βελτιστοποιήσει.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα Cookie Policy.

β.Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την εκτέλεση των Υπηρεσιών της σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα.

Τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (επώνυμο, όνομα, email, τηλέφωνο) υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στην Bakeronline να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών.

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία εντοπισμού (GPS) θα υποβληθούν σε επεξεργασία αν κάνετε χρήση της λειτουργίας «ταξινόμηση βάσει απόστασης». Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου η λειτουργία να επεξεργαστεί το αίτημά σας.

Επιπλέον, γίνεται χρήση του Google Maps για να προβληθεί η τοποθεσία των καταχωρημένων εμπόρων και, εφόσον ισχύει, να προσδιοριστεί η πιο σύντομη διαδρομή από την τοποθεσία σας στο κατάστημα. Ωστόσο, η Bakeronline δεν γνωστοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Google (Λεπτομέρειες για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων από την Google περιλαμβάνονται εδώ. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το Google Maps περιλαμβάνονται εδώ). Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του αιτήματός σας, δηλαδή, την προβολή της τοποθεσίας του καταχωρημένου εμπόρου ή τον προσδιορισμό της πιο σύντομης διαδρομής για την τοποθεσία του καταχωρημένου εμπόρου.

γ.Απάντηση σε ερωτήματα που υποβάλατε στην Bakeronline σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα.

Αν συμπληρώσετε ένα έντυπο επικοινωνίας της Bakeronline, τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (επώνυμο, όνομα, email και τηλέφωνο) υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συμβατική σχέση ή τα σχετικά προηγούμενα βήματα προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημά σας.

δ. Για λόγους έρευνας και στατιστικής σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους έρευνας και στατιστικής, δηλαδή, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας.

Κατά τη γνώμη μας, η στατιστική έρευνα μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των Υπηρεσιών μας και σε καινοτομία, γεγονός που ωφελεί και εσάς και την κοινότητα. Αυτό το είδος επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ. Η κατάρτιση προφίλ δεν σας επηρεάζει, με εξαίρεση το γεγονός ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια προσωποποιημένη έρευνα ικανοποίησης και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας, τα οποία είναι προς όφελός σας. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε (βλ. στη συνέχεια).

ε.Για μάρκετινγκ σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.

Αν έχετε λογαριασμό στις Υπηρεσίες μας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για αυτά των συνεργατών μας, ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.

Αν έχετε λογαριασμό στις Υπηρεσίες μας, μπορούμε επίσης να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. email) σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα.

Το έννομο συμφέρον συνίσταται στο ότι είναι σημαντικό για εσάς, ως καταχωρημένο έμπορο και/ή τελικό χρήστη, να ενημερώνεστε για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Αν έχετε δώσει τη ρητή συναίνεσή σας, μπορούμε επίσης να σας ενημερώνουμε με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. email) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας.

Αυτό το είδος επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ. Η κατάρτιση προφίλ δεν σας επηρεάζει, με εξαίρεση το γεγονός ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη και εξατομικευμένες προσφορές, τα οποία είναι προς όφελός σας. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας (βλ. στη συνέχεια).

2. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου εκτός από τη Bakeronline και τον καταχωρημένο έμπορο;

α. Υπεργολάβοι επεξεργασίας

Η Bakeronline ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρημένου εμπόρου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας για να εξυπηρετήσει τους (πιθανούς) πελάτες του, όπως συμφωνήθηκε δυνάμει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ του καταχωρημένου εμπόρου και της Bakeronline.

Επιπλέον, η Bakeronline βασίζεται σε εξωτερικούς υπεργολάβους επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι διαβιβάζουμε προσωρινά δεδομένα σε τρίτους για ορισμένες εργασίες ή ερωτήματα, αν δεν διαθέτουμε τα μέσα να τις εκτελέσουμε οι ίδιοι, π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, πλατφόρμα mail, εργαλεία υποστήριξης χρηστών, συνδέσεις μετρητών, επεξεργασία πληρωμής... Σε περίπτωση που το πράξουμε, διασφαλίζουμε πάντοτε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με εμπιστευτικότητα και ότι χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι που πάντοτε προβλέπεται στη σύμβαση την οποία συνάπτουμε με αυτούς τους εκτελούντες την επεξεργασία.

β. Λοιπά

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να διαβιβαστούν σε κυβερνήσεις, εποπτικές αρχές και άλλους τρίτους στο πλαίσιο ορισμένων απαιτήσεων της νομοθεσίας, σε περίπτωση που υποπτευόμαστε και/ή επιχειρούμε να εντοπίσουμε ποινικά αδικήματα, στο πλαίσιο της επιβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι παραβιάσατε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών μας ή σε περίπτωση που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας και/ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης αλλαγής ελέγχου στην Bakeronline, η Bakeronline διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει επεξεργαστεί η Bakeronlineσε οποιονδήποτε τρίτο στο πλαίσιο τέτοιας συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας και/ή οποιασδήποτε άλλης αλλαγής ελέγχου.

3. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου;

Η Bakeronline θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τη μικρότερη περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη των προβλεπόμενων στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπών, εκτός εάν απαιτείται δια νόμου η αποθήκευσή τους για μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την επίλυση οποιασδήποτε διένεξης. Οι πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να αποθηκευτούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα για στατιστικούς σκοπούς. Μετά το πέρας της ελάχιστης περιόδου, τα δεδομένα σας θα ανωνυμοποιηθούν και θα αποθηκευτούν για στατιστικούς σκοπούς. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν είναι δυνατό να ιχνηλατηθούν και να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Είναι δυνατή η κατάργηση ενός λογαριασμού στην Bakeronline για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α. Ο χρήστης ζητά να διαγραφεί ο λογαριασμός του. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ζητηθεί από τον χρήστη να επιβεβαιώσει το αίτημά του. Μόλις το επιβεβαιώσει, ο λογαριασμός θα διαγραφεί εντός 30 ημερών ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να το ξανασκεφτεί.

β.Σε περίπτωση αδράνειας: μετά από 18 μήνες αδράνειας, ο χρήστης θα λάβει μια προειδοποίηση ότι ο λογαριασμός του θα διαγραφεί. Αν ο χρήστης δεν αντιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο, εντός 1 μηνός από την προειδοποίηση, ο λογαριασμός και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με αυτόν θα διαγραφούν.

γ. Σε περίπτωση απάτης.

4. Πώς προστατεύονται και φυλάσσονται τα δεδομένα μου;

Η Bakeronline αναγνωρίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντάσσεται στην προστασία δεδομένων. Συνεπώς, η Bakeronline λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση προκειμένου να αποτρέψει την κακή χρήση αυτών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντα την επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο καταχωρημένος έμπορος και η Bakeronline θα προβούν σε αυτή τη διαβίβαση σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και η Bakeronline θα συμμορφωθεί με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις.

5. Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας προκειμένου να συλλέγουν τυπικές πληροφορίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο και πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη στον ιστότοπο και για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων για τον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας για τα cookies περιλαμβάνονται εδώ.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

α. Δικαίωμα πρόσβασης:

Μπορείτε να μας ρωτήσετε ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε, σε ποιες κατηγορίες τρίτων γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από πού προέρχονται τα επεξεργασμένα δεδομένα και, εφόσον ισχύει, με ποια λογική γίνεται η αυτόματη επεξεργασία των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Δικαίωμα διόρθωσης:

Κάθε χρήστης μπορεί αυτή τη στιγμή να διορθώσει τα στοιχεία στον προσωπικό του λογαριασμό μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού. Για να διατηρείτε τα στοιχεία σας επικαιροποιημένα, σας ζητάμε να τα επεξεργάζεστε οι ίδιοι.

γ. Δικαίωμα διαγραφής:

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας. Αν το κάνετε, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

δ. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας:

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απορρήτου. Όταν περιορίζεται η επεξεργασία στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα (εκτός από την αποθήκευση) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης από εσάς ή για την έγερση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου ιδιώτη ή νομικής οντότητας ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μόλις ενημερωθούμε για τον περιορισμό της επεξεργασίας, θα σας ενημερώνουμε πάντοτε πριν από την άρση του περιορισμού αυτού.

ε. Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρείχατε σε συμβατική, δομημένη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε εξουσιοδότηση σε νομική βάση ή σε συμβατική σχέση.

στ. Δικαίωμα ανάκλησης εξουσιοδότησης:

Αν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε εξουσιοδότηση, έχετε το δικαίωμα ως χρήστης να ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε ακυρώνοντας τον λογαριασμό σας.

ζ. Δικαίωμα αντίρρησης:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται στο δημόσιο συμφέρον ή σε έννομο συμφέρον. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας να εξαιρεθείτε από τον καταχωρημένο έμπορο μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

7. Πώς μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας email στον αρμόδιο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να στείλετε το αίτημά σας από το email που συνδέεται με τον λογαριασμό σας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μηνός. Η προθεσμία ξεκινά όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει το αίτημά σας και έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να απαντήσει σε αυτό.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν. Στην περίπτωση που τα αιτήματα είναι αβάσιμα ή δυσανάλογα, ειδικότερα λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή ή να απορρίψει το αίτημα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Για λόγους πλήρους ενημέρωσης, στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει ή απορρίψει το αίτημά σας ή αν η απάντηση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.dpa.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα., τηλ +30 2106475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr